• Kościół Ukrzyżowania

 • Wieczernik

 • Dwór Heroda

 • Św. Weronika

 • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

 

 

Kalwaria Pakoska jest zaliczana do najcenniejszych zabytków sakralnych w Polsce. Powstała w XVII wieku, w stylu barokowym. Jest drugą chronologicznie najstarszą kalwarią w Polsce. Jest niepowtarzalnym zjawiskiem kulturowym na terenie województwa Kujawsko- Pomorskiego. Jest to kompleks 25 barokowych kapliczek, upamiętniających Mękę Pańską.

Prace renowacyjne bardzo zniszczonej kalwarii rozpoczął ówczesny kustosz kalwarii.

Z pomocą powstałej w 2007 roku fundacji „ Kalwaria Pakoska”zostało odrestaurowanych 12 kaplic.

30 kwietnia 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska, projektu zrealizowanego przez gminę Pakość, w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Kujawsko – Pomorskiego, w ramach którego zostało odrestaurowanych kolejnych 12 kapliczek. Nie jest to koniec renowacji kalwarii.

Otwarcie Parku Kulturowego nie jest końcem renowacji kalwarii.

Kilka kaplic nadal nadal jest pustych bez ołtarzy, obrazów, ławek – to zadanie fundacji.

Sprawozdanie finansowe:

 W ubiegłym roku na konto fundacji wpłynęła kwota : 53 324 ,77 zł. Są to pieniądze pochodzące od indywidualnych darczyńców, zorganizowanej kwesty, odpisów jednego procentu od podatku.

Trzydniową kwestę na cmentarzu zorganizowaliśmy po raz dziewiąty. Odbyła się ona z udziałem władz lokalnych, strażaków, harcerzy, fundatorów.

Zebraliśmy kwotę : 14 582,80 zł.

Z odpisów jednoprocentowych wpłynęła kwota : 22 111,13 zł.

Wydatki w minionym roku wyniosły: 27 180,09 zł.

Sprawozdanie merytoryczne:

Głównym zadaniem fundacji w minionym roku było odrestaurowanie wnętrza kaplicy „ Wieczernik”, jednej z największych kaplic kalwaryjskich.

Kaplica ta została zbudowana po 1661 roku przez Marcina Umińskiego, skarbnika brzesko – kujawskiego. W ostatnich latach, jak większość kaplic, była w bardzo złym stanie technicznym. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 roku, kustosz kalwarii przeprowadził remont dachu z odtworzeniem wieży. Kaplica została gruntownie odrestaurowana w 2012 roku w ramach realizowanego przez gminę Pakość projektu: „ Park Kulturowy Kalwaria Pakoska – jako element dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.

Fundacja „ Kalwaria Pakoska” w 2014 roku odrestaurowała duży, barokowy ołtarz z przełomu XVII-XVIII wieku z dwoma obrazami: „ Ostatnia Wieczerza” i „ Adoracja Najświętszego Sakramentu” oraz ławki z tej kaplicy. Pozostała do odrestaurowania przenośna ambona, konfesjonał i 2 anioły z ołtarza.

Ponadto fundacja w minionym roku wykonała zadania:

 • dokończyła odrestaurowanie kaplicy „ Brama Jerozolimska”
 • pokryła koszty wykonania nowych ławek do kaplicy” Ogród Oliwny”
 • zapłaciła za wykonanie nowych krat do kaplicy „ Herod” i „Brama Jerozolimska”
 • zleciła namalowanie zaginionego obrazu z kaplicy „ Piłat” - Chrystus przed Piłatem
 • zorganizowała dwudniową kwestę na rzecz odrestaurowania kalwarii, przygotowała wystawę o Szlaku Piastowskim
 • zorganizowała trzydniową pielgrzymkę autokarową do Częstochowy, połączoną ze zwiedzaniem Jury Krakowsko – Częstochowskiej, dla mieszkańców Pakości.
 • Pokryła koszty wydania kalendarzy z kaplicami kalwaryjskimi na 2015 rok
 • przygotowała ołtarz na Boże Ciało przy kaplicy „ Herod”
 • na bieżąco wydaje różne materiały promocyjne, przygotowuje stoiska z wydawnictwami o kalwarii pakoskiej , z okazji różnych uroczystości środowiskowych.

Wymienione zadania udało się zrealizować dzięki ubiegłorocznej kweście, przekazanemu

1 % podatku, indywidualnym wpłatom.

W bieżącym roku planujemy między innymi:

 • dokończenie renowacji kaplicy „ Wieczernik”
 • zorganizowanie pleneru malarsko- rzeźbiarskiego
 • wydanie folderu: Pakość i Kościelec na Szlaku Piastowskim

Są to nadal bardzo kosztowne zadania.

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% naszej organizacji

wypełni PIT i przekaz 1% podatku

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z
IWOP

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6