• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

Zarząd Fundacji „ Kalwaria Pakoska”

Kustosz Kalwarii Pakoskiej

ZAPROSZENIE

do sfinansowania renowacji Kalwarii Pakoskieji przyznania tytułu:

MECENAS DZIEŁA

FUNDATOR DZIEŁA

PATRON MEDIALNY

   Kalwaria Pakoska należy do najciekawszych architektonicznie zabytków sakralnych w Polsce. Powstała w XVII wieku. Jest jednym z najstarszych w Polsce Sanktuariów Męki Pańskiej w plenerze. Stanowi go zespół 25 barokowych kaplic, co w połączeniu z faktem położenia Pakości na Szlaku Piastowskim, jest dominującym elementem atrakcyjności turystycznej tego regionu.

Kalwaria w ciągu tych lat ukształtowała swoje własne tradycje i obrzędy. W corocznych obchodach Drogi Krzyżowej biorą udział tysiące pielgrzymów z całej Polski, z przedstawicielami dostojników kościelnych i państwowych naszego województwa.

   Aktualnie trwają kosztowne prace renowacyjne bardzo zniszczonej Kalwarii. Dotychczas 10 kaplic zostało odrestaurowanych przy dużej pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego, Starostwa Inowrocławskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, fundacji „ Kalwaria Pakoska” oraz prywatnych darczyńców.

   Do końca października 2012 roku powstanie w Pakości „ Park Kulturowy Kalwaria Pakoska- jako element dziedzictwa Kujaw i Pałuk”. Realizacja tego projektu zostanie dofinansowana kwotą 9,8 mln. zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Stosowną umowę podpisał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - oraz Burmistrz Pakości.

  Program zakłada odrestaurowanie kolejnych 12 barokowych kapliczek wchodzących w skład unikalnego i cennego historycznie kompleksu, jakim jest Kalwaria Pakoska. Kaplice zostaną iluminowane, zagospodarowana będzie wokół nich zieleń i utwardzone dróżki, powstanie Centrum Informacji i Obsługi Turystycznej.

   Program ten nie obejmuje odrestaurowania wnętrza kaplic i ich wyposażenia , tj. ołtarzy, obrazów, ławek , konfesjonałów itp. Jest to zadanie Fundacji. Koszt ich odrestaurowania jest bardzo duży i znacznie przewyższa możliwości naszej Fundacji.

W 2011 roku Fundacja wspólnie z Burmistrzem Pakości ustanowiła wyróżnienia i nagrody dla potencjalnych sponsorów nadając tytuł: Mecenas Dzieła, Fundator Dzieła, Patron Medialny. .

Ponadto osoby fizyczne i firmy, które zostaną uhonorowane tymi tytułami będą mieć możliwość umieszczenia swojego logo na wydawnictwach o kalwarii i stronie internetowej.

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6