• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

Początki Kalwarii Pakoskiej sięgają 1628 roku, chronologicznie jest więc drugą, po Zebrzydowskiej, Kalwarią w Polsce. To jedyne i niepowtarzalne zjawisko kulturowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego a także żywy pomnik wiary i kultu Męki Pańskiej. Tu jest przechowywana i czczona największa cząstka Relikwii Krzyża św. w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z jej historią i teraźniejszością, a także do odwiedzenia nas osobiście.


findacja 15


Park Kulturowy Kalwaria Pakoska

   Pakość to miasto wyjątkowe. Jego wyjątkowość bierze się z jego historycznych uwarunkowań rozwoju, przywiązania mieszkańców do tego urokliwego miejsca, jego licznych walorów przyrodniczych. Tym co nas wyróżnia spośród innych miast, jest również rozsiany pośród zieleni, unikatowy w skali kraju zespól barokowej architektury sakralnej, będący wyrazem bogatego dziedzictwa kulturalno – religijnego regionu Kujaw i Pałuk – Kalwaria Pakoska.

   Odrestaurowanie zniszczonych kaplic kalwaryjskich, a przede wszystkim utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska stanowi efekt owocnej współpracy samorządu społeczności gminy, Fundacji Kalwaria Pakoska oraz zakonu franciszkanów.

   Park Kulturowy, to przede wszystkim ochrona wartości przestrzenno – krajobrazowych, architektonicznych i historycznych obiektów, jakie wchodzą w jego skład oraz wartości nie materialnej, jaka jest kult Męki Pańskiej, sprawowany tu od 1628 roku. Jest również efektem, dążeń do stworzenia mieszkańcom gminy odpowiednich warunków dla rozwoju i rekreacji oraz ochrony jego wyjątkowych walorów przyrodniczych.

    Z pewnością warto tu przyjechać, by wśród bogatej zieleni, upienionej unikatowymi dziełami sztuki sakralnej, oddać się chwilą odpoczynku, relaksu i zadumy, korzystając z uroków tego miejsca.

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6