• Kościół Ukrzyżowania

 • Wieczernik

 • Dwór Heroda

 • Św. Weronika

 • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

Fundacja Kalwaria Pakoska

Celem fundacji jest:

 • wspieranie organizacyjne i finansowe działań mających na celu ochronę i renowację kompleksu barokowych kapliczek oraz innych obiektów kultury sakralnej w Pakości,
 • tworzenie warunków socjalnych dla godnego pielgrzymowania,
 • wspieranie rozwoju infrastruktury komunalnej w powiązaniu z miejscami kultu religijnego,
 • podejmowanie działań na rzecz zachowania oraz pielęgnacji przynależnego do Kalwarii Pakoskiej drzewostanu,
 • upowszechnianie wiedzy o kalwarii pakoskiej,
 • uatrakcyjnienie i ożywienie turystyczne Pakości .

Swoje działania fundacja realizuje poprzez:

 • wspieranie i organizowanie  finansowe prac remontowo – konserwatorskich kapliczek,
 • wspieranie działań zmierzających do uatrakcyjnienia turystycznego otoczenia kalwarii,
 • działania edukacyjne i wydawnicze, organizowanie różnych konkursów i imprez kulturalno – rekreacyjnych, propagujących wiedzę o kalwarii,
 • współpraca z placówkami naukowymi, instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami, zajmującymi się problematyką kultury i ochrony zabytków.

Jako fundacja  w minionym okresie:

 • Pokryliśmy koszty opracowania dokumentacji kosztorysowo – projektowej 12 kaplic oraz odrestaurowanych ołtarzy i obrazów.
 • Corocznie organizujemy konkursy plastyczne, multimedialne, poetyckie pod nazwą „ Kalwaria Pakoska  zabytek wart poznania”.
 • Finansujemy wydawnictwa związane z kalwarią, m.in. książki, modlitewniki kalwaryjskie, foldery. Ostatnio dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, udało się wydać album Kalwaria Pakoska przyrodniczo- historyczno- edukacyjne walory zespołu parkowego w Pakości.
 • Corocznie organizujemy 3 – dniową kwestę na cmentarzu pakoskim na renowację kalwarii pakoskiej.
 • Występujemy do zakładów pracy, firm z prośbą o pomoc finansową, nadając wyróżnionym tytuł Mecenasa Dzieła,
 • Fundatora Dzieła, oraz Patrona Medialnego.
 • Występujemy o wyróżnienia i odznaczenia dla ludzi najbardziej zaangażowanych w renowację kalwarii.
 • Organizujemy plenery malarsko- rzeźbiarskie, warsztaty dla młodzieży.
 • Współpracujemy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Powołaliśmy 6 – osobową Radę Programową spośród osób szczególnie zasłużonych dla realizacji celów fundacji.
 • Wspólnie z Gimnazjum w Pakości i Ośrodkiem Kultury przygotowujemy spektakl p.t  „Jak powstała Kalwaria”.
 • Duży nacisk kładziemy na promocję tego miejsca, współpracujemy z  redakcją Gazety Pomorskiej, Telewizją Bydgoską, radiem  PIK, radiem ESKA , radiem MARYJA, wydajemy różne materiały promocyjne.
 • Przed nami duże zadanie odrestaurowanie znajdującego się wewnątrz kaplic  pozostałego sprzętu ruchomego; ołtarzy, obrazów, konfesjonałów, ławek  - również  z 12 kaplic,  które zostały odrestaurowane   w ramach realizacji projektu
 • Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska, oraz dalsza promocja tego miejsca, poprzez sprawdzone działania i realizację  przyjętych  celów naszej fundacji.
 • Dużym wysiłkiem wielu osób, instytucji, fundacji, otrzymanym funduszom udało się wiele dokonać. O Kalwarii mówi się coraz  częściej, coraz więcej pielgrzymów, turystów  odwiedza to miejsce.
 • Zarówno przed władzami państwowymi, kościelnymi, urzędem miejskim, fundacją i nie tylko, kolejne trudne zadanie – jak zakończyć i jak w najlepszym stanie utrzymać  Park Kulturowy.

Uważamy, że :

 • Należy w jak najszybszym czasie opracować dokładny plan zarządzania parkiem uwzględniając m.in. przybywające grupy pielgrzymkowe, aby stworzyć im jak najlepsze warunki pielgrzymowania.
 • Rozwijać w dalszym ciągu współpracę z placówkami oświatowymi  .Zarówno uczniom jak i mieszkańcom naszej gminy uświadamiać, że Park Kulturowy to nasze wspólne dobro i naszym wspólnym obowiązkiem jest o niego zadbać.
 • Na terenie parku Kulturowego stworzyć oznakowaną Ścieżkę Dydaktyczną, z zaznaczeniem najciekawszych obiektów przyrodniczych , jak i miejsc historycznych.
 • Zorganizować kurs dla młodych przewodników, którzy mogliby grupy dzieci i młodzieży oprowadzać po parku
 • Przy wszystkich kapliczkach postawić tabliczki z rysem historycznym, w przyszłości pomyśleć o multimedialnym przekazie tych informacji.
 • Jako fundacja rozpoczęliśmy owocną współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - uważamy, że ze względu na walory przyrodnicze naszego terenu należy ją nadal rozwijać, a serdeczne podziękowanie składam na ręce Pani  prezes.
 • Jesteśmy członkami Inowrocławskiej Organizacji Turystycznej, współpracujemy z niektórymi biurami turystycznymi. Dla promocji tego dzieła należy większy nacisk położyć na tą współpracę, jak również współpracę z inowrocławskimi sanatoriami, proponując im przyjazdy grup turystycznych na nasz teren.
 • Na terenie parku brakuje małej garmażerki, sklepiku z pamiątkami, co można zaproponować prywatnym przedsiębiorcom, należy również zwiększyć ilość toalet.
 • Uważamy, że warto pomyśleć również o zaproponowaniu opieki  nad kaplicami kalwaryjskimi  i ich obejściem  określonym grupom społecznym, mieszkańcom , uczniom, sołectwom . Sprawdziło się to w wielu miejscowościach . Myślę, że u nas również można to wprowadzić. My jako fundatorzy podejmiemy się opieki nad kaplicą św. Weronika i kaplicą Herod.

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6