• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

Fundacja „Kalwaria Pakoska” uzyskała zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na prowadzenie kwesty na cmentarzu parafialnym na rzecz renowacji Kalwaria Pakoskiej (nr zbiórki 2018/4516/OR).

Dzięki środkom pozyskanym z kwest w ubiegłych latach zostały ukończone prace konserwatorskie w kaplicy „Dom Kajfasza i Więzienie”, w tym odrestaurowano ołtarz główny wraz z obrazem oraz ołtarz boczny. Całkowity koszt zadania wyniósł 114.184,00 zł.

Podczas tegorocznego Święta Zmarłych, w dniach 1-2listopada, Fundatorzy, Rada Programowa Fundacji, przedstawiciele władz samorządowych oraz uczniowie tradycyjnie będą prowadzić kwestę na cmentarzu, na prace renowacyjne i konserwatorskie związane z odrestaurowaniem zabytków ruchomych znajdujących się w kaplicach, w tym: ambony, ławki, konfesjonały, itp.

Wzorem lat ubiegłych możliwe będzie również zaopatrzenie się w różnego rodzaju materiały promocyjne, m.in. w kalendarz na 2019 rok z kalwaryjskimi kaplicami.

Za okazane wsparcie Zarząd Fundacji „Kalwaria Pakoska” wszystkim darczyńcom składa serdeczne podziękowania.

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6