• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

   Kalwaria Pakoska to główny temat sympozjum naukowego, które odbyło się 8 czerwca br. w Ośrodku Kultury i Turystyki. Konferencję pt. „390 lat Kujawskiej Jerozolimy” zorganizowali Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych oraz Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości.
   W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. Adam Sikora OFM Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Elżbieta Bilska-WodeckaUniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr hab. Dariusz Karczewski, prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Emilia Ziółkowska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes Fundacji Kalwaria Pakoska Anna Grupa, burmistrz Pakości Wiesław Kończal, przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości Jerzy Joachmiak, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynowski, kustosz Kalwarii o. Kamil Paczkowski, o. Franciszkanie z prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu, dyrektorzy placówek Oświatowych naszej gminy, młodzież szkolna, a także mieszkańcy Pakości.
  Zebranych gości przywitał kustosz Kalwarii o. Kamil Paczkowski, następnie głos zabrał burmistrz Wiesław Kończal zaznaczając jakie ogromne znaczenie ma nasza Kujawska Jerozolima.

   Jako pierwszy swoje expose wygłosił prof. dr hab. Adam Sikora, który zwrócił uwagę na lokalizację, poszczególne miejsca na Kalwarii Pakoskiej w świetle miejsc w Jerozolimie wskazanych przez mnicha Adrychomiusza i uwzględnionych w założeniach topograficznych pakoskiej Kalwarii.
   Następnie dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka przedstawiła fenomen i funkcjonowanie kalwarii europejskich na początku XXI wieku, zwróciła uwagę na Kalwarię Pakoską w kontekście innych kalwarii znajdujących się w Polsce i Europie. Dr hab. Dariusz Karczewski przedstawił zebranym początki Kalwarii Pakoskiej i Klasztoru Franciszkanów. W dalszej części sympozjum prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski opowiedział o Szlaku Jakubowym i wybranych przejawach kultu Św. Jakuba Większego w Polsce, a dr Emilia Ziółkowska omówiła architekturę Kalwarii, jak Kalwaria Pakoska prezentuje się na tle innych Kalwarii. Na zakończenia Prezes Fundacji Kalwaria Pakoska Anna Grupa omówiła dotychczasową działalność fundacji oraz plany na przyszłość. Sympozjum zakończyła wspólna dyskusja i pytania zadawane przez uczestników.
   O godz. 16.00 w Kościele p.w. Św. Bonawentury odbył się koncert muzyki dawnej i kultury dworu polskiego na tle dziedzictwa europejskiego aż do współczesnej literatury chóralnej zespołu Musica Antiqua Inovroclaviensis. Renesansowe kostiumy, subtelna muzyka i historyczne instrumenty oraz tańce z dworów Europy pozwoliły poczuć klimat dawnych epok.

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6