• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

Z tegorocznych środków przekazanych przez Państwa w ramach 1% podatku Fundacja "Kalwaria Pakoska" odrestauruje obrazy z trzech kaplic: Judasz, Cedron i Piłat.

Na zdjęciach możecie Państwo zobaczyć obecny fatalny stan planowanych do odrestaurowania obrazów.
Dziękujemy za każde wsparcie!


RATUJEMY ZABYTKI - Fundacja "Kalwaria Pakoska".

ODPUST wrzesień 2020

Fundacja „Kalwaria Pakoska” uzyskała zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na prowadzenie kwesty na cmentarzu parafialnym na rzecz renowacji Kalwarii Pakoskiej (nr zbiórki2019/4806/OR).

Dzięki pozyskanym środkom z kwest w ubiegłych latach i przekazanemu 1% od po-datku został odrestaurowany m.in. ołtarz polowy za Kościołem Ukrzyżowania w Pa-kości - koszt 65 000,00 zł.

Podczas tegorocznych obchodów Wszystkich Święta, w dniach 1-2listopada, fundatorzy, Rada Programowa Fundacji, przedstawiciele władz samorządowych oraz uczniowie szkół podstawowych tradycyjnie będą prowadzić kwestę na cmentarzu na prace związane z odrestaurowaniem zabytkowego krucyfiksu z 1760 r. z ołtarza polowego oraz na prace renowacyjne w kaplicy Wniebowzięcie NMP.

Wzorem lat ubiegłych możliwe będzie również zaopatrzenie się w różnego rodzaju materiały promocyjne, m.in. kalendarz na 2020 rok z kalwaryjskimi kaplicami.

Za okazane wsparcie Zarząd Fundacji „Kalwaria Pakoska” wszystkim darczyńcom składa serdeczne podziękowania.

kosciol kalwaria oltarz

Odrestaurowany ołtarz polowy.

krucyfiks

Krucyfiks z 1760 roku.

W dniach 1 i 2 listopada Fundacja Kalwaria Pakoska jak co roku zorganizowała kwestę na Cmentarzu Parafialnym przeznaczona na renowację Naszej kalwarii. Dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy 17 750 zł.

Serdecznie Dziękujemy!!!

Fundacja „Kalwaria Pakoska” uzyskała zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie na prowadzenie kwesty na cmentarzu parafialnym na rzecz renowacji Kalwaria Pakoskiej (nr zbiórki 2018/4516/OR).

Dzięki środkom pozyskanym z kwest w ubiegłych latach zostały ukończone prace konserwatorskie w kaplicy „Dom Kajfasza i Więzienie”, w tym odrestaurowano ołtarz główny wraz z obrazem oraz ołtarz boczny. Całkowity koszt zadania wyniósł 114.184,00 zł.

Podczas tegorocznego Święta Zmarłych, w dniach 1-2listopada, Fundatorzy, Rada Programowa Fundacji, przedstawiciele władz samorządowych oraz uczniowie tradycyjnie będą prowadzić kwestę na cmentarzu, na prace renowacyjne i konserwatorskie związane z odrestaurowaniem zabytków ruchomych znajdujących się w kaplicach, w tym: ambony, ławki, konfesjonały, itp.

Wzorem lat ubiegłych możliwe będzie również zaopatrzenie się w różnego rodzaju materiały promocyjne, m.in. w kalendarz na 2019 rok z kalwaryjskimi kaplicami.

Za okazane wsparcie Zarząd Fundacji „Kalwaria Pakoska” wszystkim darczyńcom składa serdeczne podziękowania.

We wrześniu 2018 nastąpił odbiór ołtarza w kaplicy Kajfasz - Wiezienie. Jest to juz ostatni ołtarz na Kalwarii Pakoskiej, który wymagał renowacji.

oltarz kajfasz 2

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili sie do odrestaurowania ołtarza.

   W 390-tą rocznicę istnienia Kalwarii Pakoskiej Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak ustanowił Kalwarię Archidiecezjalnym Sanktuarium Męki Pańskiej. Odczytanie dekretu erygującego nastąpiło podczas uroczystej mszy świętej ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego w dniu 16 września 2018r. na Wzgórzu Kalwaryjskim. W tak podniosłej uroczystości udział wzięli: wicemarszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego Dariusz Kurzawa, wicestarosta inowrocławski Włodzimierz Figas, burmistrz Pakości Wiesław Kończal, radni Rady Miejskiej, licznie przybyli duchowni oraz mieszkańcy gminy. Po mszy świętej ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego oraz filmowego "Kalwaria Pakoska - zabytek wart poznania".

Czytaj więcej...

   Kalwaria Pakoska to główny temat sympozjum naukowego, które odbyło się 8 czerwca br. w Ośrodku Kultury i Turystyki. Konferencję pt. „390 lat Kujawskiej Jerozolimy” zorganizowali Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych oraz Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości.
   W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. Adam Sikora OFM Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Elżbieta Bilska-WodeckaUniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr hab. Dariusz Karczewski, prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Emilia Ziółkowska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes Fundacji Kalwaria Pakoska Anna Grupa, burmistrz Pakości Wiesław Kończal, przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości Jerzy Joachmiak, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynowski, kustosz Kalwarii o. Kamil Paczkowski, o. Franciszkanie z prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu, dyrektorzy placówek Oświatowych naszej gminy, młodzież szkolna, a także mieszkańcy Pakości.
  Zebranych gości przywitał kustosz Kalwarii o. Kamil Paczkowski, następnie głos zabrał burmistrz Wiesław Kończal zaznaczając jakie ogromne znaczenie ma nasza Kujawska Jerozolima.

Czytaj więcej...

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6