• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

Folder - "Pakość i Kościelec na szlaku Piastowskim"

szlak piastowski folder


Książka - "Pakość miasto nad notecią" Zbigniew Wojciechowski

ksiażka wojciechowski miniatura   Pakość, to miasto wyjątkowe, zwłaszcza dla nas, mieszkańców. Jego historia obfituje w równie wyjątkowe wydarzenia, zwłaszcza te, na pozór wydawałoby się, nic nie znaczące, w których swój udział mają właśnie Jego miesz-kańcy, a które Autor ujął w swój jedyny i niepowtarzalny sposób.

    Specyfika naszego miasta bierze się również z przywiązania mieszkańców do tego urokliwego miejsca oraz szczególnie znaczących i cennych dla nas, licznych walorów kulturowych i przyrodniczych.
   Bardzo dziękuję Autorowi tego opracowania za zainteresowanie sprawami Pakości, zwłaszcza tymi z przeszłości, za wkład pracy i dociekliwość w opisie naszej historii. Dziękuję z nadzieją, że to cenne wydawnictwo, utrwali w naszej społeczności przywiązanie do naszej, wspólnej tożsamości, a później urodzonym uświadomi wartość tej wspólnoty.
   Dziękuję również Fundacji „Kalwaria Pakoska” za zaangażowanie w sprawę wydania tego opracowania.

                                                                                                                 Burmistrz Pakości

                                                                                                                 Wiesław Kończal

Książkę "Pakość miasto nad Notecią" autorstwa Zbigniewa Wojciechowskiego można nabyć w siedzibie Fundacji i w Centrum Informacji Turystycznej w Pakości. Cena 30zł.


 

Kolędy - śpiewnik

Koledy

Śpiewnik z najpiękniejszymi polskimi kolędami.


Album Kalwaria Pakoska

Album

Album przyrodniczo - historyczno - edukacyjne walory zespołu parkowego w Pakości.


Książka - Kalwaria Pakoska

ksiazka

   W sierpniu 2008 r., staraniem Fundacji "Kalwaria Pakoska", ukazało się drukiem opracowanie o. Kamila Paczkowskiego pt. "Kalwaria Pakoska. Historia - Motywy powstania - Celebracja".

   Książka ukazuje się drukiem w roku 380-lecia powstania tej drugiej chronologicznie kalwarii w Polsce i jest jej pierwszym naukowym opracowaniem.

   W publikacji została przedstawiona historia założenia fundacji kalwaryjskiej w Pakości i jej rozwój w ciągu prawie czterech wieków jej istnienia; zostały szeroko omówione przyczyny powstawania tego typu sanktuariów na gruncie europejskim z odniesieniem do konkretnego przypadku - Jerozolimy Kujawskiej. Na szczególną uwagę zasługuje omówienie i próba analizy Obchodów kalwaryjskich, własnej celebracji kalwarii.


Nowy Modlitewnik Kalwaryjski

 

modlitewnik

   W czerwcu 2008 r., staraniem Fundacji Kalwaria Pakoska, ukazał się drukiem"Modlitewnik Kalwaryjski" w opracowaniu o. Kamila Paczkowskiego. To kolejne wydanie pakoskiej kalwaryjki ubogacone zostało obszernym wprowadzeniem wyjaśniającym zarówno ideę kalwaryjską jak i jej konkretną realizację w Jerozolimie Kujawskiej. Dokonano także korekty tekstów modlitw polegającej na uwspółcześnieniu niektórych wyrażeń oraz poprawieniu szyku zdań. Niezmienione pozostały teksty pieśni, by nie powodować zamieszania w śpiewie i ułatwić wiernym korzystanie także ze starszych wydań modlitewnika. Zgodnie z praktyką liturgiczną Kościoła oraz zaleceniami dotyczącymi form pobożności ludowej, celebracja została ubogacona o teksty biblijne.

   W słowie wstępnym, napisanym przez ks. Abpa Henryka Muszyńskiego czytamy: 
"Refleksje i formy pobożności zaprezentowane w Modlitewniku, będące świadectwem budującej wiary naszych przodków, nie utraciły nic ze swego znaczenia dla rozwoju życia duchowego. Wręcz przeciwnie, pozostają one szczególnie aktualne właśnie teraz, gdy współczesnemu człowiekowi brakuje odpowiedniego przygotowania i doświadczenia, a przede wszystkim czasu na skupienie, medytację i osobistą modlitwę. Proponowane tu "ćwiczenia duchowne" mogą bardzo skutecznie prowadzić do owocnego poznania i przeżywania Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana, a przez to stanowić cenne przygotowanie do czynnego udziału w liturgii Kościoła (szczególnie w Triduum Paschalnym i w każdej niedzielnej Eucharystii).

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6