• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

RACHUNEK  WYNIKÓW  NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.
Przychody działalności statutowej 61 132,60
darowizny  15 452,00
kwesty 13 471,87
udział 1% w podatku dochodowym 32 165,38
pozostałe darowizny ------ 
inne  przychody- kapitalizacja odsetek 43,35
Koszty realizacji zadań statutowych                    68 930,85
Wynik finansowy                 - 7 798,25
Koszty administracji 0
Pozostałe przychody 0
Pozostałe koszty o
Przychody Finansowe 0
Koszty Finansowe 0
Wynik finansowy brutto - 7 798,25

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6