• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

Zadanie publiczne pn. "390 lat tradycji Kujawskiej Jerozolimy - Cykl wydarzeń promujących i upowszechniających kulturę i sztukę w rocznicę powstania Kalwarii Pakoskiej"

                Fundacja „Kalwaria Pakoska” w okresie od 1 maja do 30 września 2018 r. realizuje zadanie publiczne pn. "390 lat tradycji Kujawskiej Jerozolimy - Cykl wydarzeń promujących i upowszechniających kulturę i sztukę w rocznicę powstania Kalwarii Pakoskiej". Głównym celem niniejszego zadania będzie ochrona i zachowanie dla obecnych i przyszłych pokoleń cennego dziedzictwa kulturalnego: materialnego i niematerialnego w skali kraju i regionu, jakim jest Kalwaria Pakoska oraz budowanie tożsamości regionu i wspólnoty lokalnej poprzez organizację cyklu wydarzeń promujących i upowszechniających kulturę i sztukę w oparciu o potencjał Kalwarii Pakoskiej.

Celami szczegółowymi będą:

  • zwiększenie oferty programowej i kulturalnej Gminy Pakość i regionu poprzez zorganizowanie koncertu zespołu muzyki dawnej oraz włączenie się w realizację na terenie Parku Kulturowego ogólnopolskiego projektu „Noc Muzeów 2018”;
  • popularyzowanie szeroko pojętego dziedzictwa narodowego i upowszechnianie wiedzy na temat Kalwarii Pakoskiej poprzez zorganizowanie ogólnopolskich konkursów: fotograficznego oraz filmowego;
  • budowanie tożsamości regionu i kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Pakość jako obszaru atrakcyjnego kulturowo poprzez promocję potencjału i znaczenia Kalwarii Pakoskiej poprzez wydanie folderu informacyjno-promocyjnego przedstawiającego prace wyróżnione w konkursie fotograficznym oraz przygotowanie specjalnego pokazu filmów krótkometrażowych wyróżnionych w konkursie filmowym.

Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Pakości, Centrum Informacji Turystycznej w Pakości, Klasztorem oo. Franciszkanów Pakości oraz Parafią pw. św. Bonawentury w Pakości.

Łączny koszt zadania wyniesie 8.800,00 zł, w tym wartość dotacji wyniesie 4.500,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2018 w zakresie realizacji zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6