• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

Zadanie publiczne pn. "390 lat tradycji Kujawskiej Jerozolimy - Cykl wydarzeń promujących i upowszechniających kulturę i sztukę w rocznicę powstania Kalwarii Pakoskiej"

                Fundacja „Kalwaria Pakoska” w okresie od 1 maja do 30 września 2018 r. realizuje zadanie publiczne pn. "390 lat tradycji Kujawskiej Jerozolimy - Cykl wydarzeń promujących i upowszechniających kulturę i sztukę w rocznicę powstania Kalwarii Pakoskiej". Głównym celem niniejszego zadania będzie ochrona i zachowanie dla obecnych i przyszłych pokoleń cennego dziedzictwa kulturalnego: materialnego i niematerialnego w skali kraju i regionu, jakim jest Kalwaria Pakoska oraz budowanie tożsamości regionu i wspólnoty lokalnej poprzez organizację cyklu wydarzeń promujących i upowszechniających kulturę i sztukę w oparciu o potencjał Kalwarii Pakoskiej.

Czytaj więcej...

    W nocy z 29 na 30 marca przeżywaliśmy Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Po raz 390. mieszkańcy Pakości i okolic oraz przybyli pielgrzymi z Torunia, Poznania, Woźnik i in-nych miejsc uczestniczą w Drodze Pojmania i Drodze Męki Pana Jezusa krocząc po kalwaryjskich ścieżkach.

  • Czas - właściwy zbawczym wydarzeniom.
  • Miejsce - Jerozolima przeniesiona.
  • Ruch - czynne towarzyszenie Umęczonemu Panu. Od wydarzenia do wydarzenia, według odległości jerozolimskich.
  • Ciemność - noc naszej duszy, świata pogrą-żonego w mroku grzechu, przełamana światłem płomyków świec, a także przez rozświetlone wewnątrz kaplice (po raz pier-wszy w historii Kalwarii).
  • Męka Pańska - opowiedziana i przeżyta śpie-wem i modlitwą, wielowiekowymi tekstami.

Czytaj więcej...

 

   Dla rozpamiętywania tajemnic naszego Odkupienia zostały w Pakości odmierzone dróżki jerozolimskie Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa w roku 1628 i zbudowane liczne kaplice. 

(Kronika Klasztoru OO. Reformatów w Pakości)

logo 390 lat białe

   Przez blisko cztery stulecia pątnicy z bliska i z daleka przybywają do Pakości, aby rozmyślać nad Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa. Dokonuje się to w szczególny sposób na ścieżkach kalwaryjskich, odmierzonych na wzór dróżek jerozolimskich, w wyjątkowym otoczeniu przyrody i scenerii późnobarokowej architektury, zagłębiając się w wiekowe teksty, przekazywane początkowo w formie ustnego przekazu, a następnie spisane.

Czytaj więcej...

droga krzyżowa 2018

1procentJuż ponad 10 lat Fundacja „Kalwaria Pakoska” aktywnie uczestniczy w procesie renowacji barokowych kapliczek i ich wyposażenia, zabytku unikatowego w skali województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Proces renowacji przebiega wieloetapowo i możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu m.in. w ramach coro-cznej kwesty organizowanej w okresie Świąt Wszystkich Świętych, środków pozyskanych z odpisu 1% z rozliczeń podatkowych, środków prywatnych darczyńców oraz środków przekazanych przez fundatorów Fundacji. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku dzięki uzyskanym środkom opłacony został koszt odrestaurowania pier-wszego ołtarza z kaplicy Kajfasz - Więzienie (całkowity koszt wyniósł 85.000,00 zł).
Działania Fundacji to również szeroko rozumiana promocja Kalwarii Pakoskiej realizowana poprzez opracowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych jak kalendarze, magnesy, kubki, czy foldery informacyjno-promocyjne dotyczące Kalwarii. W ramach działań promocyjnych Fundacja „Kalwaria Pakoska” wspólnie z Klasztorem Franciszkanów z Pakości w ubiegłym roku uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji pt. „Noc Muzeów”, w trakcie której można było podziwiać cenne eksponaty będące w posiadaniu pakoskich Franciszkanów, obejrzeć film o Kalwarii, wypić kawę po franciszkańsku.
2018 r. dla Fundacji „Kalwaria Pakoska” to kolejne ambitne wyzwania do zrealizowania. Wśród nich należy wspomnieć renowację drugiego ołtarza z kaplicy „Kajfasz – Więzienie” oraz renowację ołtarza polowego na Wzgórzu Kalwaryjskim
W 2018 r. przypada również 390 rocznica powstania Kalwarii Pakoskiej. W związku z powyższym przygotowa-ny zostanie szereg działań, które uświetnią ten jubileusz. Wśród nich planowane jest:
zorganizowanie konkursu na film o Kalwarii;
zorganizowanie konkursu fotograficznego pt. „Kalwaria Pakoska - Zabytek wart poznania”;
zorganizowanie drugiej edycji „Nocy Muzeów”, wzbogaconej o nowe eksponaty;
zorganizowanie koncertu Zespołu Muzyki Dawnej w Kościele pw. św. Bonawentury;
prowadzenie wielokanałowej akcji promocyjnej związanej z upowszechnieniem informacji nt. Kalwarii Pakoskiej.
W związku ze zbliżającym się okresem przekazywania rocznych rozliczeń podatkowych do Urzędów Skar-bowych, zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji „Kalwaria Pakoska”, dzięki czemu możliwe będzie zrealizowanie w 2018 r. ww. działań.
Już dziś dziękujemy za każdą formę okazanego wspar-cia naszych działań, które służą ratowaniu cennego i unikatowego w skali województwa Kujawsko-Pakoskiego zabytku jakim jest Kalwaria Pakoska.

   Jak co roku w dniach od 31 października do 2 listopada odbywa się kwesta na cmentarzu parafialnym. W tym roku udało się zebrać 16 620,00 zł.

   W kweście uczestniczyli: Członkowie Rady Programowej Fundacji: Burmistrz Pakości – Wiesław Kończal, Tadeusz Grupa, Joanna Kuchta – przedstawicielka starostwa. Ponadto: przewodniczący Rady Powiatu – Ryszard Jagodziński, przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Joachimiak, harcerze, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, członkowie fundacji, fundatorzy.

Czytaj więcej...

   Kalwaria Pakoska w przyszłym roku obchodzić będzie 390 rocznicę swojego powstania. Dziś m.in. poprzez realizację kompleksowego projektu pt. „Utworzenie parku kul­turowego Kal­waria Pakoska jako elementu promocji dziedzic­twa Kujaw i Pałuk”, kapliczki kalwaryjskie z zewnątrz odzyskały dawny blask. Pozostałe zabytki wchodzące w skład „Kalwarii Pakoskiej”, w tym ołtarze znajdujące się w kapliczkach przy wsparciu darczyńców, corocznie organizowanej kweście, przekazywanemu 1%  podatku, sukcesywnie poddawane są procesowi odrestaurowania. W ostatnich dwóch latach zostały odrestaurowane m.in. ołtarze w kaplicy „Wieczernik” i  „Pożegnanie z Matką”. Ku końcowi zmierza odrestaurowanie ołtarza z kaplicy  „Kajfasz – Więzienie” (koszt odrestaurowania to 85.000,00 zł). 

   Podczas tegorocznego Święta Zmarłych, w dniach 31 października i 1 listopada, Fundatorzy, Rada Programowa Fundacji, przedstawiciele władz samorządowych oraz uczniowie tradycyjnie będą prowadzić kwestę na cmentarzu, na prace renowacyjne związane z odrestaurowaniem drugiego ołtarza w kaplicy „Kajfasz – Więzienie”.

   Wzorem lat ubiegłych możliwe będzie również zaopatrzenie się w różnego rodzaju materiały promocyjne, m.in. w kalendarz na 2018 rok z kalwaryjskimi kaplicami.

   Za okazane wsparcie w imieniu Zarządu Fundacji wszystkim darczyńcom dziękujemy.

ołtarz Kajfasz Więzienie

Nowo odrestaurowany ołtarz w kaplicy Kajfasz - Więzienie

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, jak co roku, odbyła się uroczysta Msza Święta Odpustowa na Wzgórzu Kalwaryjskim.

Podczas nabożeństwa wystawiono przechowywaną w kościele p.w. św. Bonawentury największą w Polsce relikwię Drzewa Krzyża Świętego, przy której modliło się grono wiernych.

Czytaj więcej...

   Po raz pierwszy w Pakości zorganizowano akcję „ Noc Muzeów”. Do akcji włączyli się Franciszkanie, fundatorzy fundacji „Kalwaria Pakoska”. Początek imprezy zatytułowanej „Skarby Kalwarii” odbył się o godz. 19.00 w Parku Kulturowym Kalwaria Pakoska. 

   W kaplicy św. Weronika można było zobaczyć kronikę kalwarii i miasta z 1680 roku, pisanej po łacinie od 1731 do 1738 roku, zawierającej 1013 stron, oraz jej prezentację multimedialną. Bardzo ciekawą ekspozycję stanowiły: relikwiarz Krzyża św. z 1671 roku, z największą w Polsce cząstką Krzyża św., monstrancja rokokowa – XVIII w. kielichy mszalne od XVI do XVIII wieku, pateny do wiatyku z XVIII w. Można było również zobaczyć rzeźbę anioła z 1680 r. krucyfiks. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zabytkowych 15 ornatów z XVIII i XIX wieku oraz kule wyrzutne z 1332 roku, z obrony zamku pakoskiego przed krzyżakami.

Czytaj więcej...

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku 

Kalwarii Pakoskiej

KRS 0000282780

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6