• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

Drogi Krzyżowe - Zapraszamy

droga krzyzowa 2018 miniatura

Kronika Kalwarii

kronika

   Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Kroniki Klasztoru i Kalwarii Pakoskiej z lat 1680-1738. Kronika ma 1013 stron - prezentujemy pierwszych sto stron. 

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

 

   Dla rozpamiętywania tajemnic naszego Odkupienia zostały w Pakości odmierzone dróżki jerozolimskie Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa w roku 1628 i zbudowane liczne kaplice. 

(Kronika Klasztoru OO. Reformatów w Pakości)

logo 390 lat białe

   Przez blisko cztery stulecia pątnicy z bliska i z daleka przybywają do Pakości, aby rozmyślać nad Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa. Dokonuje się to w szczególny sposób na ścieżkach kalwaryjskich, odmierzonych na wzór dróżek jerozolimskich, w wyjątkowym otoczeniu przyrody i scenerii późnobarokowej architektury, zagłębiając się w wiekowe teksty, przekazywane początkowo w formie ustnego przekazu, a następnie spisane.

   Wszystkie te elementy, budujący owoc wiary i pobożności pokoleń, są dla nas nie tylko świadectwem minionych czasów, ale zaproszeniem i wezwaniem do praktykowania także dzisiaj tych swoistych „ćwiczeń duchownych” prowadzących do uświęcenia naszej codzienności.

   Przeżywając w tym roku 390. rocznicę założenia Jerozolimy Kujawskiej w imieniu naszej franciszkańskiej wspólnoty serdecznie zapraszam Państwa do udziału w pasyjnych nabożeństwach.

   W każdy piątek okresu Wielkiego Postu odprawiamy na kalwaryjskich dróżkach Drogę Krzyżową o godz. 9.00 i 16.30. Rozpoczynamy przy kaplicy Piłat, a na zakończenie w Kościele Ukrzyżowania sprawujemy Eucharystię i jest możliwość uczczenia Relikwii Krzyża św.

   Szczególne i najważniejsze uroczystości to noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, kiedy celebrujemy Obchody Kalwaryjskie. Rozpamiętujemy wtedy tajemnice Męki i Śmierci Chrystusa Pana w tym czasie, kiedy przeżywamy je także w Liturgii.

  • Część I Obchodów – Droga Pojmania, Wielki Czwartek o godz. 20.00 – rozpoczęcie w kościele św. Bonawentury, następnie, nawiedzając poszczególne kaplice, rozważamy wydarzenia od Ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku, aż po przedstawienie Jezusa przed sądem u Kajfasza.
  • Część II Obchodów – Droga Męki, Wielki Piątek o godz. 3.00 -  rozpoczęcie przy kaplicy Kajfasz – Więzienie, następnie rozważamy wydarzenia od oskarżenia Jezusa przed Piłatem aż do złożenia do Grobu.

 

                                                                                    Z nadzieją spotkania na pątniczych ścieżkach

plakat 390 LAT KALWARII PAKOSKIEJ

droga krzyżowa 2018

1procentJuż ponad 10 lat Fundacja „Kalwaria Pakoska” aktywnie uczestniczy w procesie renowacji barokowych kapliczek i ich wyposażenia, zabytku unikatowego w skali województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Proces renowacji przebiega wieloetapowo i możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu m.in. w ramach coro-cznej kwesty organizowanej w okresie Świąt Wszystkich Świętych, środków pozyskanych z odpisu 1% z rozliczeń podatkowych, środków prywatnych darczyńców oraz środków przekazanych przez fundatorów Fundacji. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku dzięki uzyskanym środkom opłacony został koszt odrestaurowania pier-wszego ołtarza z kaplicy Kajfasz - Więzienie (całkowity koszt wyniósł 85.000,00 zł).
Działania Fundacji to również szeroko rozumiana promocja Kalwarii Pakoskiej realizowana poprzez opracowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych jak kalendarze, magnesy, kubki, czy foldery informacyjno-promocyjne dotyczące Kalwarii. W ramach działań promocyjnych Fundacja „Kalwaria Pakoska” wspólnie z Klasztorem Franciszkanów z Pakości w ubiegłym roku uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji pt. „Noc Muzeów”, w trakcie której można było podziwiać cenne eksponaty będące w posiadaniu pakoskich Franciszkanów, obejrzeć film o Kalwarii, wypić kawę po franciszkańsku.
2018 r. dla Fundacji „Kalwaria Pakoska” to kolejne ambitne wyzwania do zrealizowania. Wśród nich należy wspomnieć renowację drugiego ołtarza z kaplicy „Kajfasz – Więzienie” oraz renowację ołtarza polowego na Wzgórzu Kalwaryjskim
W 2018 r. przypada również 390 rocznica powstania Kalwarii Pakoskiej. W związku z powyższym przygotowa-ny zostanie szereg działań, które uświetnią ten jubileusz. Wśród nich planowane jest:
zorganizowanie konkursu na film o Kalwarii;
zorganizowanie konkursu fotograficznego pt. „Kalwaria Pakoska - Zabytek wart poznania”;
zorganizowanie drugiej edycji „Nocy Muzeów”, wzbogaconej o nowe eksponaty;
zorganizowanie koncertu Zespołu Muzyki Dawnej w Kościele pw. św. Bonawentury;
prowadzenie wielokanałowej akcji promocyjnej związanej z upowszechnieniem informacji nt. Kalwarii Pakoskiej.
W związku ze zbliżającym się okresem przekazywania rocznych rozliczeń podatkowych do Urzędów Skar-bowych, zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji „Kalwaria Pakoska”, dzięki czemu możliwe będzie zrealizowanie w 2018 r. ww. działań.
Już dziś dziękujemy za każdą formę okazanego wspar-cia naszych działań, które służą ratowaniu cennego i unikatowego w skali województwa Kujawsko-Pakoskiego zabytku jakim jest Kalwaria Pakoska.

   Jak co roku w dniach od 31 października do 2 listopada odbywa się kwesta na cmentarzu parafialnym. W tym roku udało się zebrać 16 620,00 zł.

   W kweście uczestniczyli: Członkowie Rady Programowej Fundacji: Burmistrz Pakości – Wiesław Kończal, Tadeusz Grupa, Joanna Kuchta – przedstawicielka starostwa. Ponadto: przewodniczący Rady Powiatu – Ryszard Jagodziński, przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Joachimiak, harcerze, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości, członkowie fundacji, fundatorzy.

Czytaj więcej...

   Kalwaria Pakoska w przyszłym roku obchodzić będzie 390 rocznicę swojego powstania. Dziś m.in. poprzez realizację kompleksowego projektu pt. „Utworzenie parku kul­turowego Kal­waria Pakoska jako elementu promocji dziedzic­twa Kujaw i Pałuk”, kapliczki kalwaryjskie z zewnątrz odzyskały dawny blask. Pozostałe zabytki wchodzące w skład „Kalwarii Pakoskiej”, w tym ołtarze znajdujące się w kapliczkach przy wsparciu darczyńców, corocznie organizowanej kweście, przekazywanemu 1%  podatku, sukcesywnie poddawane są procesowi odrestaurowania. W ostatnich dwóch latach zostały odrestaurowane m.in. ołtarze w kaplicy „Wieczernik” i  „Pożegnanie z Matką”. Ku końcowi zmierza odrestaurowanie ołtarza z kaplicy  „Kajfasz – Więzienie” (koszt odrestaurowania to 85.000,00 zł). 

   Podczas tegorocznego Święta Zmarłych, w dniach 31 października i 1 listopada, Fundatorzy, Rada Programowa Fundacji, przedstawiciele władz samorządowych oraz uczniowie tradycyjnie będą prowadzić kwestę na cmentarzu, na prace renowacyjne związane z odrestaurowaniem drugiego ołtarza w kaplicy „Kajfasz – Więzienie”.

   Wzorem lat ubiegłych możliwe będzie również zaopatrzenie się w różnego rodzaju materiały promocyjne, m.in. w kalendarz na 2018 rok z kalwaryjskimi kaplicami.

   Za okazane wsparcie w imieniu Zarządu Fundacji wszystkim darczyńcom dziękujemy.

ołtarz Kajfasz Więzienie

Nowo odrestaurowany ołtarz w kaplicy Kajfasz - Więzienie

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, jak co roku, odbyła się uroczysta Msza Święta Odpustowa na Wzgórzu Kalwaryjskim.

Podczas nabożeństwa wystawiono przechowywaną w kościele p.w. św. Bonawentury największą w Polsce relikwię Drzewa Krzyża Świętego, przy której modliło się grono wiernych.

Czytaj więcej...

   Po raz pierwszy w Pakości zorganizowano akcję „ Noc Muzeów”. Do akcji włączyli się Franciszkanie, fundatorzy fundacji „Kalwaria Pakoska”. Początek imprezy zatytułowanej „Skarby Kalwarii” odbył się o godz. 19.00 w Parku Kulturowym Kalwaria Pakoska. 

   W kaplicy św. Weronika można było zobaczyć kronikę kalwarii i miasta z 1680 roku, pisanej po łacinie od 1731 do 1738 roku, zawierającej 1013 stron, oraz jej prezentację multimedialną. Bardzo ciekawą ekspozycję stanowiły: relikwiarz Krzyża św. z 1671 roku, z największą w Polsce cząstką Krzyża św., monstrancja rokokowa – XVIII w. kielichy mszalne od XVI do XVIII wieku, pateny do wiatyku z XVIII w. Można było również zobaczyć rzeźbę anioła z 1680 r. krucyfiks. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zabytkowych 15 ornatów z XVIII i XIX wieku oraz kule wyrzutne z 1332 roku, z obrony zamku pakoskiego przed krzyżakami.

Czytaj więcej...

   Nierozerwalnie z Pakością jest związana Kalwaria Pakoska, nazywana także Jerozolimą Kujawską. Jest ona zaliczana do najcenniejszych zabytków sakralnych w Polsce. Kalwaria Pakoska, jako sanktuarium Męki Pańskiej, w ciągu ponad 380 lat, ukształtowała swoje własne tradycje, obrzędy. Barokowe, odrestaurowane kapliczki Kalwarii Pakoskiej tworzą niepospolity zabytek upamiętniający Mękę Pańską. W okresie Wielkiego Postu Kalwaria zaczyna tętnić życiem. Celebracja na dróżkach kalwaryjskich między kapliczkami, wiernie oddaje atmosferę i czas ostatnich chwil Jezusa.

   Jak co roku, w każdy piątek wielkiego postu o godz. 9.00, wierni wyruszają spod kaplicy „Piłat”. Na zakończenie drogi krzyżowej odbywa się Msza św. na Wzgórzu Kalwaryjskim połączona z uczczeniem największych w Polsce Relikwii Krzyża św. O godz. 16.30 ponownie wierni wyruszają spod kaplicy „Piłat” i zdążają na Wzgórze Kalwaryjskie.

   Warto wspomnieć, że w/w nabożeństwa są prowadzone w oparciu o Modlitewnik Kalwaryjski z prawie 200 - letnią tradycją.

Czytaj więcej...

TY TEŻ MOŻESZ PRZEKAZAĆ 1 % PODATKU DLA KALWARII PAKOSKIEJ

KRS: 0000282780

1procent logo

   Tradycyjnie , jak co roku, prosimy o przekazanie 1 % podatku na dokończenie odrestaurowania wnętrza kaplic kalwaryjskich.

   W czerwcu minie 10 lat od zarejestrowania fundacji "Kalwaria Pakoska”. Przez te lata udało się zrealizować szereg zadań – to dzięki corocznie organizowanej kweście jak i środkom przekazanym z odpisu 1% z rozliczeń podatkowych oraz z innych źródeł. W czasie kwesty przekazaliśmy Państwu ulotkę – 9 lat działalności Fundacji. Zebrane pieniądze przeznaczamy tylko na działalność statutową fundacji, pracujemy społecznie.

  Dzięki dotychczasowemu wsparciu każdego z Państwa, zrealizowanemu przez gminę Pakość projektu Parku Kulturowemu, Kalwaria stała się piękną wizytówką naszej gminy zarówno w wymiarze sakralnym , jak i architektonicznym. Choć kalwaryjskie kapliczki i otaczający je park prezentują się bardzo ładnie, to wcale nie oznacza, że zabytkowe budowle jak i ich wyposażenie nie wymagają już nakładu prac konserwatorskich. Inwestować trzeba praktycznie przez cały czas. Każdy może mieć wkład w utrzymanie barokowej Kalwarii.

   Przed Fundacją stoją kolejne zadania – m. in. odrestaurowanie wnętrza kaplicy „ Kajfasz – Więzienie” - przekazaliśmy do odrestaurowania jeden z dwóch ołtarzy z tej kaplicy – koszt odrestaurowania – ok. 80 000,00 zł. oraz w dalszym ciągu promocja naszej zabytkowej Kalwarii.

   W imieniu Zarządu Fundacji składamy Państwu serdeczne podziękowanie za wspieranie naszych działań związanych z odrestaurowaniem Kalwarii.

 Przyjmijcie Państwo również życzenia na Nowy Rok - Niech dopisuje Wam zdrowie i pogoda ducha, otacza przyjaźń i szacunek ludzi. Niech Nowy Rok 2017 będzie szczęśliwy dla każdego z Was.

PRZEKAŻ 1% PODATKU

1procent logo

 KRS: 0000282780

390 lat Kalwarii Pakoskiej

logo 390 lat

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6