• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Kronika Kalwarii

kronika

   Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Kroniki Klasztoru i Kalwarii Pakoskiej z lat 1680-1738. Kronika ma 1013 stron - prezentujemy pierwszych sto stron. 

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

   Kalwaria Pakoska to główny temat sympozjum naukowego, które odbyło się 8 czerwca br. w Ośrodku Kultury i Turystyki. Konferencję pt. „390 lat Kujawskiej Jerozolimy” zorganizowali Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Klasztor Zakonu Braci Mniejszych oraz Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości.
   W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. Adam Sikora OFM Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Elżbieta Bilska-WodeckaUniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr hab. Dariusz Karczewski, prof. nadzw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Emilia Ziółkowska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes Fundacji Kalwaria Pakoska Anna Grupa, burmistrz Pakości Wiesław Kończal, przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości Jerzy Joachmiak, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy Mariusz Jarzynowski, kustosz Kalwarii o. Kamil Paczkowski, o. Franciszkanie z prowincji św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu, dyrektorzy placówek Oświatowych naszej gminy, młodzież szkolna, a także mieszkańcy Pakości.
  Zebranych gości przywitał kustosz Kalwarii o. Kamil Paczkowski, następnie głos zabrał burmistrz Wiesław Kończal zaznaczając jakie ogromne znaczenie ma nasza Kujawska Jerozolima.

Czytaj więcej...

   Już po raz drugi Kalwaria Pakoska odkryła dla zwiedzających swoje skarby - 19 maja br. odbyła się impreza zatytułowana "Noc Muzeów".
Dla odwiedzających Pakość dostępne były dwie kaplice - Kajfasz Więzienie oraz Wieczernik, w których wystawione były eksponaty m.in. kronika Kalwarii z 1680 r., franciszkańskie pamiątki z Jerozolimy, zabytkowe sztandary i chorągwie, odrestaurowane obrazy z XVII-XVIII w., kielichy mszalne od XVI do XVII w., pateny do wiatyku z XVIII-XIX w., rzeźba anioła z XVII w., krucyfiks oraz kule wyrzutni z 1332 roku, a także Relikwia Krzyża Świętego.
  Wyświetlany był również film "Historia Kalwarii Pakoskiej" oraz można było skosztować kawy po franciszkańsku.
  Organizatorami Nocy Muzeów byli, Zakon Franciszkanów, Fundacja Kalwaria Pakoska, Ośrodek Kultury i Turystyki.

Czytaj więcej...

Zadanie publiczne pn. "390 lat tradycji Kujawskiej Jerozolimy - Cykl wydarzeń promujących i upowszechniających kulturę i sztukę w rocznicę powstania Kalwarii Pakoskiej"

                Fundacja „Kalwaria Pakoska” w okresie od 1 maja do 30 września 2018 r. realizuje zadanie publiczne pn. "390 lat tradycji Kujawskiej Jerozolimy - Cykl wydarzeń promujących i upowszechniających kulturę i sztukę w rocznicę powstania Kalwarii Pakoskiej". Głównym celem niniejszego zadania będzie ochrona i zachowanie dla obecnych i przyszłych pokoleń cennego dziedzictwa kulturalnego: materialnego i niematerialnego w skali kraju i regionu, jakim jest Kalwaria Pakoska oraz budowanie tożsamości regionu i wspólnoty lokalnej poprzez organizację cyklu wydarzeń promujących i upowszechniających kulturę i sztukę w oparciu o potencjał Kalwarii Pakoskiej.

Czytaj więcej...

    W nocy z 29 na 30 marca przeżywaliśmy Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Po raz 390. mieszkańcy Pakości i okolic oraz przybyli pielgrzymi z Torunia, Poznania, Woźnik i in-nych miejsc uczestniczą w Drodze Pojmania i Drodze Męki Pana Jezusa krocząc po kalwaryjskich ścieżkach.

  • Czas - właściwy zbawczym wydarzeniom.
  • Miejsce - Jerozolima przeniesiona.
  • Ruch - czynne towarzyszenie Umęczonemu Panu. Od wydarzenia do wydarzenia, według odległości jerozolimskich.
  • Ciemność - noc naszej duszy, świata pogrą-żonego w mroku grzechu, przełamana światłem płomyków świec, a także przez rozświetlone wewnątrz kaplice (po raz pier-wszy w historii Kalwarii).
  • Męka Pańska - opowiedziana i przeżyta śpie-wem i modlitwą, wielowiekowymi tekstami.

Czytaj więcej...

 

   Dla rozpamiętywania tajemnic naszego Odkupienia zostały w Pakości odmierzone dróżki jerozolimskie Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa w roku 1628 i zbudowane liczne kaplice. 

(Kronika Klasztoru OO. Reformatów w Pakości)

logo 390 lat białe

   Przez blisko cztery stulecia pątnicy z bliska i z daleka przybywają do Pakości, aby rozmyślać nad Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa. Dokonuje się to w szczególny sposób na ścieżkach kalwaryjskich, odmierzonych na wzór dróżek jerozolimskich, w wyjątkowym otoczeniu przyrody i scenerii późnobarokowej architektury, zagłębiając się w wiekowe teksty, przekazywane początkowo w formie ustnego przekazu, a następnie spisane.

Czytaj więcej...

droga krzyżowa 2018

1procentJuż ponad 10 lat Fundacja „Kalwaria Pakoska” aktywnie uczestniczy w procesie renowacji barokowych kapliczek i ich wyposażenia, zabytku unikatowego w skali województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Proces renowacji przebiega wieloetapowo i możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu m.in. w ramach coro-cznej kwesty organizowanej w okresie Świąt Wszystkich Świętych, środków pozyskanych z odpisu 1% z rozliczeń podatkowych, środków prywatnych darczyńców oraz środków przekazanych przez fundatorów Fundacji. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku dzięki uzyskanym środkom opłacony został koszt odrestaurowania pier-wszego ołtarza z kaplicy Kajfasz - Więzienie (całkowity koszt wyniósł 85.000,00 zł).
Działania Fundacji to również szeroko rozumiana promocja Kalwarii Pakoskiej realizowana poprzez opracowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych jak kalendarze, magnesy, kubki, czy foldery informacyjno-promocyjne dotyczące Kalwarii. W ramach działań promocyjnych Fundacja „Kalwaria Pakoska” wspólnie z Klasztorem Franciszkanów z Pakości w ubiegłym roku uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji pt. „Noc Muzeów”, w trakcie której można było podziwiać cenne eksponaty będące w posiadaniu pakoskich Franciszkanów, obejrzeć film o Kalwarii, wypić kawę po franciszkańsku.
2018 r. dla Fundacji „Kalwaria Pakoska” to kolejne ambitne wyzwania do zrealizowania. Wśród nich należy wspomnieć renowację drugiego ołtarza z kaplicy „Kajfasz – Więzienie” oraz renowację ołtarza polowego na Wzgórzu Kalwaryjskim
W 2018 r. przypada również 390 rocznica powstania Kalwarii Pakoskiej. W związku z powyższym przygotowa-ny zostanie szereg działań, które uświetnią ten jubileusz. Wśród nich planowane jest:
zorganizowanie konkursu na film o Kalwarii;
zorganizowanie konkursu fotograficznego pt. „Kalwaria Pakoska - Zabytek wart poznania”;
zorganizowanie drugiej edycji „Nocy Muzeów”, wzbogaconej o nowe eksponaty;
zorganizowanie koncertu Zespołu Muzyki Dawnej w Kościele pw. św. Bonawentury;
prowadzenie wielokanałowej akcji promocyjnej związanej z upowszechnieniem informacji nt. Kalwarii Pakoskiej.
W związku ze zbliżającym się okresem przekazywania rocznych rozliczeń podatkowych do Urzędów Skar-bowych, zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji „Kalwaria Pakoska”, dzięki czemu możliwe będzie zrealizowanie w 2018 r. ww. działań.
Już dziś dziękujemy za każdą formę okazanego wspar-cia naszych działań, które służą ratowaniu cennego i unikatowego w skali województwa Kujawsko-Pakoskiego zabytku jakim jest Kalwaria Pakoska.

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

390 lat Kalwarii Pakoskiej

logo 390 lat

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6