• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

 

   Dla rozpamiętywania tajemnic naszego Odkupienia zostały w Pakości odmierzone dróżki jerozolimskie Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa w roku 1628 i zbudowane liczne kaplice. 

(Kronika Klasztoru OO. Reformatów w Pakości)

logo 390 lat białe

   Przez blisko cztery stulecia pątnicy z bliska i z daleka przybywają do Pakości, aby rozmyślać nad Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa. Dokonuje się to w szczególny sposób na ścieżkach kalwaryjskich, odmierzonych na wzór dróżek jerozolimskich, w wyjątkowym otoczeniu przyrody i scenerii późnobarokowej architektury, zagłębiając się w wiekowe teksty, przekazywane początkowo w formie ustnego przekazu, a następnie spisane.

   Wszystkie te elementy, budujący owoc wiary i pobożności pokoleń, są dla nas nie tylko świadectwem minionych czasów, ale zaproszeniem i wezwaniem do praktykowania także dzisiaj tych swoistych „ćwiczeń duchownych” prowadzących do uświęcenia naszej codzienności.

   Przeżywając w tym roku 390. rocznicę założenia Jerozolimy Kujawskiej w imieniu naszej franciszkańskiej wspólnoty serdecznie zapraszam Państwa do udziału w pasyjnych nabożeństwach.

   W każdy piątek okresu Wielkiego Postu odprawiamy na kalwaryjskich dróżkach Drogę Krzyżową o godz. 9.00 i 16.30. Rozpoczynamy przy kaplicy Piłat, a na zakończenie w Kościele Ukrzyżowania sprawujemy Eucharystię i jest możliwość uczczenia Relikwii Krzyża św.

   Szczególne i najważniejsze uroczystości to noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek, kiedy celebrujemy Obchody Kalwaryjskie. Rozpamiętujemy wtedy tajemnice Męki i Śmierci Chrystusa Pana w tym czasie, kiedy przeżywamy je także w Liturgii.

  • Część I Obchodów – Droga Pojmania, Wielki Czwartek o godz. 20.00 – rozpoczęcie w kościele św. Bonawentury, następnie, nawiedzając poszczególne kaplice, rozważamy wydarzenia od Ustanowienia Eucharystii w Wieczerniku, aż po przedstawienie Jezusa przed sądem u Kajfasza.
  • Część II Obchodów – Droga Męki, Wielki Piątek o godz. 3.00 -  rozpoczęcie przy kaplicy Kajfasz – Więzienie, następnie rozważamy wydarzenia od oskarżenia Jezusa przed Piłatem aż do złożenia do Grobu.

 

                                                                                    Z nadzieją spotkania na pątniczych ścieżkach

plakat 390 LAT KALWARII PAKOSKIEJ

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku 

Kalwarii Pakoskiej

KRS 0000282780

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6