• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

Festyn na kalwarii Pakoskiej

Festym z Kalwarią Pakoską

Sczgółowe informacje - kliknij tutaj


Album "Cztery wieki Kujawskiej Jerozolimy, Kalwaria Pakoska"

Fundacja „Kalwaria Pakoska” wydała album naszej kalwarii.
- "Kalwaria Pakoska, Jerozolima Kujawska, założona w 1628 roku, przetrwała do naszych czasów i nadal jest barokową perłą zdobiącą i sławiącą nasze miasto i okolicę.
Przygotowujemy się do uroczystego świętowania jubileuszu jej 400-lecia. Wdzię-czni minionym pokoleniom za utrzymanie tego daru jakim jest ten barokowy zabytek zrodzony z wiary przodków, umiłowania piękna i przyrody, publikacją tego albumu „Cztery wieki Kujawskiej Jerozolimy” upamiętniamy jego historię, walory arty-styczne i kulturowe. Biorąc przykład z rzesz pielgrzymów kroczących ścieżkami kalwa-ryjskimi, pragniemy utrzymywać i kultywo-wać żywą tradycję zamkniętą w tym szczegól-nym skarbie, który ubogaca naszą „małą ojczyznę”.
Zdjęcia do albymu wykonał poznański fotografik Robert Woźniak. Teksty opraco-wali: o. Kamil Paczkowski, Anna Grupa, Emilia Ziółkowska, Zbigniew Wojciechowski i Andrzej Jarecki. Skład komputerowy i pro-jekt okładki wykonał Arkadiusz Fryszka.

Album Cztery wieki Kalwarii Pakoskiej OKŁADKA

 


Początki Kalwarii Pakoskiej sięgają 1628 roku, chronologicznie jest więc drugą, po Zebrzydowskiej, Kalwarią w Polsce. To jedyne i niepowtarzalne zjawisko kulturowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego a także żywy pomnik wiary i kultu Męki Pańskiej. Tu jest przechowywana i czczona największa cząstka Relikwii Krzyża św. w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z jej historią i teraźniejszością, a także do odwiedzenia nas osobiście.


Park Kulturowy Kalwaria Pakoska

   Pakość to miasto wyjątkowe. Jego wyjątkowość bierze się z jego historycznych uwarunkowań rozwoju, przywiązania mieszkańców do tego urokliwego miejsca, jego licznych walorów przyrodniczych. Tym co nas wyróżnia spośród innych miast, jest również rozsiany pośród zieleni, unikatowy w skali kraju zespól barokowej architektury sakralnej, będący wyrazem bogatego dziedzictwa kulturalno – religijnego regionu Kujaw i Pałuk – Kalwaria Pakoska.

   Odrestaurowanie zniszczonych kaplic kalwaryjskich, a przede wszystkim utworzenie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska stanowi efekt owocnej współpracy samorządu społeczności gminy, Fundacji Kalwaria Pakoska oraz zakonu franciszkanów.

   Park Kulturowy, to przede wszystkim ochrona wartości przestrzenno – krajobrazowych, architektonicznych i historycznych obiektów, jakie wchodzą w jego skład oraz wartości nie materialnej, jaka jest kult Męki Pańskiej, sprawowany tu od 1628 roku. Jest również efektem, dążeń do stworzenia mieszkańcom gminy odpowiednich warunków dla rozwoju i rekreacji oraz ochrony jego wyjątkowych walorów przyrodniczych.

    Z pewnością warto tu przyjechać, by wśród bogatej zieleni, upienionej unikatowymi dziełami sztuki sakralnej, oddać się chwilą odpoczynku, relaksu i zadumy, korzystając z uroków tego miejsca.

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku 

Kalwarii Pakoskiej

KRS 0000282780

Festyn na Kalwarii Pakoskiej

Festym z Kalwarią Pakoską

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6