• Kościół Ukrzyżowania

 • Wieczernik

 • Dwór Heroda

 • Św. Weronika

 • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

 

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej fundacji „ Kalwaria Pakoska”

z dnia  31 stycznia 2015 r.

Komisja  w składzie:

 • Bogusław Kawka – przewodniczący
 • Irena Przybylska  - członek
 • Jan Jabłoński - członek

dokonała kontroli i analizy sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Komisja przyjęła sprawozdanie i nie wniosła uwag do przedstawionych materiałów:

 • Stan środków finansowych na dzień 01.01.2014 r.   -  47  226,58 zł.
 • Przychody statutowe za 2014 r.                                 -  53  324,77 zł.
 • Rozchody statutowe za 2013 r.                                  -  27  180,09 zł.
 • Wynik finansowy za 2014 r                                     -   26  144,68 zł
 • Wynik finansowy na 31 grudnia 2013 r.                    - 73  371,26 zł.

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6