• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

 

 

LP

WYDATKI

KWOTA

RAZEM

1 Zaproszenia i podziękowania 196,8 196,8
2 Składka członkowska INLOT 50 246,8
3 Renowacja kaplicy „ Brama Jerozolimska” 8200 8446,8
4 Ulotki 112,67 8559,47
5 Banery   - 750 lat Parafii Pakoskiej 195,32 8754,79
6 Zezwolenie na odrestaurowanie obrazu 82 8836,79
7 Pocztówki – Kalwaria Pakoska 352 9188,79
8 Reklama Internetowa – Kalwaria Pakoska 319,92 9508,71
9 Reprodukcja materiałów archiwalnych 12 9520,71
10 Składka członkowska INLOT - korekta 150 9670,71
11 Ławki – kaplica Ogrójec i Wieczernik 6763,77 16434,48
12 Kraty – kaplica   Herod 3075 19509,48
13 Strona internetowa 99,63 19609,11
14 Plansze – Szlak Piastowski 3231,66 22840,77
15 Kalendarze – Kalwaria Pakoska 3995,04 26835,81
16 Opracowanie „ Białej karty” - obraz 160 26995,81
17 Dopłata do kalendarzy 30 27025,81
18 Opłaty bankowe 154,28 27180,09

 Razem:  27 180,09  / słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt 09/100 zł./

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6