• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

Protokół 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Fundacji „ Kalwaria Pakoska” z dnia  31 stycznia  2013 r.

Komisja w składzie :

  • Bogusław Kawka
  • Irena Przybylska
  • Jan Jabłoński

dokonała kontroli i analizy sprawozdania finansowego Fundacji „ Kalwaria Pakoska” na dzień 31 grudnia 2012 r.

Komisja przyjęła sprawozdanie i nie wniosła uwag do przedstawionych materiałów.


Stan  środków finansowych na dzień 01. 01. 2012r.  - 40  684,14

  • Przychody statutowe za 2012r.       - 61 132,60
  • Rozchody statutowe za 2012r.        - 8 930,85  
  • Wynik finansowy                           - 7 798,25     

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6