• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

 

Kalwaria Pakoska jest zaliczana do najcenniejszych zabytków sakralnych w Polsce. Powstała w XVII wieku, w stylu barokowym, jest drugą chronologicznie najstarszą kalwarią w Polsce, założona w 1628 roku przez ks. Wojciecha Kęsickiego. Jest niepowtarzalnym zjawiskiem kulturowym na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego. Kalwaria Pakoska od wieków była obiektem szczególnej troski mieszkańców gminy, jak i władz państwowych i kościelnych. Różnymi metodami próbowano przez te lata ratować kalwarię. Ten kompleks 25 barokowych kapliczek , upamiętniających Mękę Pańską , wraz z upływem czasu, niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, w ostatnim okresie znalazł się w bardzo złym stanie technicznym, wymagającym podjęcia natychmiastowych prac  remontowo – konserwatorskich. Prace renowacyjne, kompleksowe  zniszczonej kalwarii rozpoczął o. Dacjan Marczak – kustosz Kalwarii.

   W celu ratowania największego zabytku Pakości , dnia 13 czerwca 2007 r. w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy,  została zarejestrowana fundacja „ Kalwaria Pakoska” , której celem jest wspieranie organizacyjne i finansowe działań mających na celu ochronę i renowację kompleksu zabytkowych kapliczek , pozyskiwanie środków, tworzenie warunków godnego pielgrzymowania, promocja tego obiektu, upowszechnianie wiedzy o Kalwarii. 30. kwietnia 2008 r. fundacja otrzymała Status Organizacji Pożytku Publicznego.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2012 R.

   Do 31 grudnia minionego roku na konto fundacji  wpłynęła kwota   61 132 ,60 zł. Są to pieniądze pochodzące od indywidualnych darczyńców, zakładów pracy, instytucji, zorganizowanej kwesty, z odpisów jednego procentu od podatku.

Kwestę na renowację kalwarii zorganizowaliśmy po raz siódmy. Wzięli w niej udział samorządowcy, fundatorzy, harcerze, strażacy. Zebraliśmy  14 171,87 zł. Z odpisów jednoprocentowych wpłynęła kwota 32 165,38 zł.


Wydatki w ubiegłym roku wyniosły 68 930,85 zł.

  • Odrestaurowaliśmy ołtarz do kaplicy św. Weronika
  • Zorganizowaliśmy tygodniowy Plener Malarsko -  Rzeźbiarski, w którym wzięło udział  11 artystów, z różnych stron Polski.
  • Malarze odtwarzali zaginione lub zniszczone obrazy do kaplic, rzeźbiarze wykonali 9 rzeźb wysokości do 3 m., które uatrakcyjnią teren Parku Kulturowego.
  • Gościliśmy 20 osobową grupę przedstawicieli branży turystycznej z województw łódzkiego  i dolnośląskiego- zwiedzili kalwarię, bazę noclegową klasztoru, nie zabrakło  kawy po franciszkańsku.
  • Na wniosek fundacji o. Dacjan Marczak został wyróżniony przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami . Otrzymał Medal Hereditas  Seculorum który został przyznany po raz pierwszy i otrzymało go 5 osób z województwa Kujawsko- Pomorskiego.

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6