• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Kronika Kalwarii

kronika

   Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Kroniki Klasztoru i Kalwarii Pakoskiej z lat 1680-1738. Kronika ma 1013 stron - prezentujemy pierwszych sto stron. 

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

1procentJuż ponad 10 lat Fundacja „Kalwaria Pakoska” aktywnie uczestniczy w procesie renowacji barokowych kapliczek i ich wyposażenia, zabytku unikatowego w skali województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Proces renowacji przebiega wieloetapowo i możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu m.in. w ramach coro-cznej kwesty organizowanej w okresie Świąt Wszystkich Świętych, środków pozyskanych z odpisu 1% z rozliczeń podatkowych, środków prywatnych darczyńców oraz środków przekazanych przez fundatorów Fundacji. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku dzięki uzyskanym środkom opłacony został koszt odrestaurowania pier-wszego ołtarza z kaplicy Kajfasz - Więzienie (całkowity koszt wyniósł 85.000,00 zł).
Działania Fundacji to również szeroko rozumiana promocja Kalwarii Pakoskiej realizowana poprzez opracowanie i dystrybucję materiałów promocyjnych jak kalendarze, magnesy, kubki, czy foldery informacyjno-promocyjne dotyczące Kalwarii. W ramach działań promocyjnych Fundacja „Kalwaria Pakoska” wspólnie z Klasztorem Franciszkanów z Pakości w ubiegłym roku uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji pt. „Noc Muzeów”, w trakcie której można było podziwiać cenne eksponaty będące w posiadaniu pakoskich Franciszkanów, obejrzeć film o Kalwarii, wypić kawę po franciszkańsku.
2018 r. dla Fundacji „Kalwaria Pakoska” to kolejne ambitne wyzwania do zrealizowania. Wśród nich należy wspomnieć renowację drugiego ołtarza z kaplicy „Kajfasz – Więzienie” oraz renowację ołtarza polowego na Wzgórzu Kalwaryjskim
W 2018 r. przypada również 390 rocznica powstania Kalwarii Pakoskiej. W związku z powyższym przygotowa-ny zostanie szereg działań, które uświetnią ten jubileusz. Wśród nich planowane jest:
zorganizowanie konkursu na film o Kalwarii;
zorganizowanie konkursu fotograficznego pt. „Kalwaria Pakoska - Zabytek wart poznania”;
zorganizowanie drugiej edycji „Nocy Muzeów”, wzbogaconej o nowe eksponaty;
zorganizowanie koncertu Zespołu Muzyki Dawnej w Kościele pw. św. Bonawentury;
prowadzenie wielokanałowej akcji promocyjnej związanej z upowszechnieniem informacji nt. Kalwarii Pakoskiej.
W związku ze zbliżającym się okresem przekazywania rocznych rozliczeń podatkowych do Urzędów Skar-bowych, zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji „Kalwaria Pakoska”, dzięki czemu możliwe będzie zrealizowanie w 2018 r. ww. działań.
Już dziś dziękujemy za każdą formę okazanego wspar-cia naszych działań, które służą ratowaniu cennego i unikatowego w skali województwa Kujawsko-Pakoskiego zabytku jakim jest Kalwaria Pakoska.

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

390 lat Kalwarii Pakoskiej

logo 390 lat

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6