• Kościół Ukrzyżowania

  • Wieczernik

  • Dwór Heroda

  • Św. Weronika

  • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Kronika Kalwarii

kronika

   Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Kroniki Klasztoru i Kalwarii Pakoskiej z lat 1680-1738. Kronika ma 1013 stron - prezentujemy pierwszych sto stron. 

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

  Dnia 12 marca 2014 r. z wizytą na Pałukach i ziemi mogileńskiej  przebywała żona prezydenta RP Pani Anna Komorowska W tym dniu , w godzinach popołudniowych, odwiedziła również Pakość. Po oficjalnym powitaniu przez o. Gwardiana -Natalisa Walkowiaka, - p. Andrzej Jarecki - przewodnik pakoski, zapoznał z historią Pakości i Kalwarii.

  Omówił makietę kalwarii, i przygotowaną wystawę w Centrum Informacji , następnie oprowadził po kalwarii- kaplicy  św.Weroniki. kaplicy Heroda i po Kościele Ukrzyżowania.
Pierwszej Damie towarzyszyły m.in. p. Ewa Mes - wojewoda kujawsko - pomorska, p. Dorota Jakuta - przewodnicząca sejmiku kujawsko - pomorskiego. 
Na zakończenie Burmistrz Pakości p. Wiesław Kończal podziękował pani prezydentowej za to, że podczas pobytu w Żninie  znalazła chwilę czasu i odwiedziła Pakość. Zaznaczył, że jest to dla nas wielki zaszczyt gościć tak niecodziennego gościa.

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

390 lat Kalwarii Pakoskiej

logo 390 lat

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6