• Kościół Ukrzyżowania

 • Wieczernik

 • Dwór Heroda

 • Św. Weronika

 • Piłat

Fundacja Kalwaria Pakoska

Ratujemy zabytki - KRS: 0000282780

390 Droga Krzyżowa

015

Kronika Kalwarii

kronika

   Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Kroniki Klasztoru i Kalwarii Pakoskiej z lat 1680-1738. Kronika ma 1013 stron - prezentujemy pierwszych sto stron. 

Zegar

   
    Ferienhaus Ostsee

Podsumowanie działalności fundacji za 2013 r.

   Tradycją Fundacji Kalwaria Pakoska stało się podsumowanie minionego roku w obecności tych, którzy pomagają w codziennej pracy fundacji. Spotkanie składkowe odbyło się w tym roku w Pałacyku ,dnia 08 lutego 2013r.

   Podsumowanie w imieniu Zarządu Fundacji przedstawiła  p.Anna Grupa.

  30 kwietnia ubiegłego roku odbyło się uroczyste otwarcie Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska, projektu zrealizowanego przez gminę Pakość,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W ramach tego projektu:

 • zostało odrestaurowanych kolejnych 12 kaplic oraz zagospodarowanych  ok. 35 hektarów terenów zielonych, usytuowanych na terenie Pakości
 • utworzono Centrum Informacji Turystycznej
 • zbudowano  chodniki i ciągi dla pieszych wraz z oświetleniem
 • zbudowano sanitariaty i  obiekty małej architektury

  Nie jest to jednak koniec renowacji kalwarii. Przed fundacją stoją kolejne zadania, dotyczące głównie odrestaurowania zabytków ruchomych znajdujących się wewnątrz odrestaurowanych kaplic: ołtarzy, obrazów, rzeźb, ławek,

  W ciągu zaledwie kilku lat swojej działalności fundacja podejmowała i nadal podejmuje działaniu służące pozyskiwaniu funduszy na prace konserwatorskie, restauratorskie, na  działania promocyjne, służące upowszechnianiu wiedzy o kalwarii jak i o  wzroście znaczenia kalwarii w regionie, w oparciu o posiadany potencjał kulturowy.

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

 •   W ubiegłym roku na konto fundacji wpłynęła kwota: 132 277,90 . Są to pieniądze pochodzące od indywidualnych darczyńców, zorganizowanej kwesty, odpisów jednego procentu od podatku, , dotacji Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 •   Trzydniową kwestę na cmentarzu zorganizowaliśmy po raz ósmy. Odbyła się ona z udziałem  p. Poseł Anny Bańkowskiej, władz lokalnych, strażaków, harcerzy, fundatorów. Zebraliśmy kwotę: 21 592,30   zł. 
 •   Z odpisów jednoprocentowych wpłynęła kwota: 26 000,37  zł.
 •   Obecnie jest okres rozliczeń podatkowych. Bardzo prosimy jeżeli to możliwe o pomoc w pozyskaniu chętnych, którzy swoim  1 % zechcą wesprzeć nasze dzieło.
 •  Wydatki w ubiegłym roku wyniosły : 117 937,21 zł. i były przeznaczone tylko na działalność  statutową fundacji.

Jakie zadania zrealizowaliśmy w  ubiegłym roku:

 • Odrestaurowaliśmy ostatnią kaplicę:” Brama  Jerozolimska” , z pieniędzy własnych fundatorów.
 • Rozpoczęliśmy odrestaurowanie dużego ołtarza z kaplicy Wieczernik
 • Pomalowaliśmy wnętrze kaplicy Herod
 • Wspólnie z Gimnazjum  i Ośrodkiem Kultury i Turystyki z Pakości wystawiliśmy półtoragodzinny  spektakl „ Historia Kalwarii Pakoskiej na przełomie dziejów”, scenariusz  przygotowała p. Beata Kwiatkowska,
 • Włączyliśmy się do uroczystego otwarcia Parku Kulturowego
 • Wspólnie z Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu wznowiliśmy wydanie albumu” Kalwaria Pakoska przyrodniczo- historyczno- edukacyjne walory zespołu parkowego w  Pakości”. 
 • Dzięki bardzo dużej pomocy p. prof. Bogumiły Rouba – za co bardzo serdecznie dziękujemy , udało się odrestaurować 3 kolejne obrazy z kaplic kalwaryjskich.
 • Wspólnie z kadrą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – wydział sztuk pięknych, zorganizowaliśmy dziesięciodniowe warsztaty dla 30 studentów, zakończone wystawą prac na pakoskim rynku
 • Wydaliśmy książkę „ Pakość – miasto nad Notecią” autorstwa jednego z fundatorów p. Zbigniewa Wojciechowskiego, oraz śpiewnik „ Kolędy Polskie”
 • Razem z Centrum Informacji Turystycznej w Pakości przygotowaliśmy zgłoszenie projektu do konkursu „Polska pięknieje. Siedem Cudów Funduszy Europejskich”, jak również ubiegaliśmy się o wsparcie finansowe dla inicjatywy zorganizowania kolejnego pleneru w ramach programu Funduszu Inicjatyw Europejskich. Niestety nie udało nam się znaleźć w gronie nominowanych i laureatów, jak również potencjalnych   Beneficjentów  - bo zabrakło  4 punktów.
 • Zostaliśmy również zaproszeni przez  Kujawsko -  Pomorską Organizację Turystyczną działającą na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego do kampanii” Unijny Paszport Turystyczny”, która została zrealizowana  wspólnie z Centrum Informacji Turystycznej i Ośrodkiem  Kultury i Turystyki. Ta cenna inicjatywa pozwoliła wyeksponować Kalwarię Pakoską jako wizytówkę regionu.
 • Zorganizowaliśmy 3-dniową pielgrzymkę do Częstochowy dla mieszkańców Pakości, pokryliśmy koszty wydawnictw promujących naszą kalwarię, prowadzimy stronę internetową, współpracujemy z Inowrocławską Organizacją Turystyczną, której jesteśmy członkami. 

Na bieżący rok planujemy:

 • Dokończenie odrestaurowania ołtarza i 2 obrazów z kaplicy Wieczernik
 • Wykonanie krat do kaplicy „ Brama Jerozolimska” i kaplicy „ Herod”.
 • Pokrycie  kosztów  wykonania nowych ławek  do kaplicy „ Ogród Oliwny” oraz do kaplicy” Wieczernik”, odrestaurowanie ambony, konfesjonału oraz ławek z kaplicy „Kajfasz - Więzienie”
 • Planujemy zorganizowanie pleneru malarsko – rzeźbiarskiego
 • Celem fundacji jest m.in. tworzenie warunków godnego pielgrzymowania . Planujemy przygotować dla przybywających grup pielgrzymów i turystów miejsce dla odpoczynku i ewentualnej konsumpcji.
 • Planujemy również włączyć się do działań mających na celu wpisanie do Szlaku Piastowskiego kościoła pw. św.  Bonawentury, wznoszącego się na ruinach XIV wiecznego zamku.
 • Nadal będziemy kontynuować sprawdzone działania, jak m.in. coroczną kwestę, promocję kalwarii przez różne wydawnictwa i współpracę z mediami, współpracę z Inowrocławską
 • Organizacją Turystyczną, oraz z  Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, którą zapoczątkował o. Dacjan
 • Planujemy stworzyć oznakowaną Ścieżkę Dydaktyczną z uwzględnieniem najciekawszych obiektów przyrodniczych, historycznych i religijnych, dla zorganizowanych grup młodzieży i  turystów. 

   Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań wszystkim, którzy w minionym roku włączyli się do renowacji naszej Kalwarii i w codzienną pomoc w realizacji zadań fundacji.

Jesteśmy wdzięczni o. Gabrielowi Kilińskiemu i o. Dacjanowi Marczakowi za rozpoczęcie dużego dzieła odrestaurowania kalwarii oraz   ojcom , którzy zastępowali  o Dacjana, aby mógł więcej czasu poświęcić   na prace renowacyjne.

W imieniu Zarządu Fundacji podziękowano:

 • Gwardianowi, Kustoszowi Kalwarii Pakoskiej – o. Natalisowi Walkowiakowi za pomoc w organizacji warsztatów dla studentów oraz za podjęcie kosztownego zadania,  wymiany dachu na kościele pw. św. Bonawentury
 • prywatnym sponsorom, którzy wspomagają nas w trudnym dziele odrestaurowania wnętrza kaplic:

Podziękowano tym, którzy na co dzień pomagają w realizacji planu fundacji, w prowadzonych remontach, akcjach, przygotowywanych wystawach, promocji naszej kalwarii , w szczególności:

 • Za bezinteresowną pomoc w prowadzeniu dokumentacji finansowej fundacji podziękowano   p. Bożenie Wysockiej
 • Pracownikom Banku Spółdzielczego – oddział w Pakości za  dobrą współpracę
 • mediom . w szczególności Redaktorom Gazety Pomorskiej oddział w Inowrocławiu oraz p. Urszuli Guźleckej z Telewizji Bydgoskiej za promocję naszej Kalwarii
 • Na koniec p. Anna Grupa podziękowała  fundatorom fundacji Kalwaria Pakoska za pomoc w realizacji zadań fundacji, a w szczególności p. Danucie i Janowi Kurczewskim oraz Stanisławowi Siembabowi, . Bez ich codziennej pomocy i dużego zaangażowania trudno byłoby zrealizować zaplanowane zadania.

  Życzmy sobie, aby wszelkie plany związane z ratowaniem kalwarii udało się zrealizować. Jest to zadanie nadal trudne, wymagające zaangażowania i dużych środków finansowych. Tylko przy wspólnym działaniu jesteśmy w stanie to osiągnąć.

  Na koniec wszystkim obecnym na spotkaniu, w imieniu Zarządu Fundacji  p. prezes  przekazała  życzenia na  Nowy Rok.

„W imieniu Zarządu Fundacji  życzę Wam, , aby nowy rok był szczęśliwy i obfity w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne, Niech  dopisuje  Wam zdrowie i pogoda ducha,   otacza Was przyjaźń i szacunek ludzi, a Błogosławieństwo Boże niech będzie zawsze z Wami.”

MODLITEWNIK KALWARYJSKI

modlitewnik kalwaryjski okładka

W związku z rocznicą 390-lecia naszej Kalwarii został wzno-wiony drukiem nasz pakoski Modlitewnik Kalwaryjski.
Wydanie rocznicowe można nabyć na furcie klasztornej lub w kancelarii parafialnej.

390 lat Kalwarii Pakoskiej

logo 390 lat

Nowe pocztówki

pocztowka 1

pocztowka 2

pocztowka 3

pocztowka 4

pocztowka 5

pocztowka 6